Logistické centrum

Logistické centrum je dôležitou súčasťou pre veľké spoločnosti, ktoré majú zákazníkov vo viacerých krajinách sveta. Práve toto logistické centrum im dokáže zabezpečiť menej starostí s vybavovaním a prepravou objednávok.

Logistika je pre firmy veľmi dôležitá z viacerých hľadísk. Zaoberá sa hlavne riadením a analýzou v oblasti dopravy, výroby či plánovania. Jej cieľom je, aby sa určitý produkt dostal ku koncovému zákazníkovi v správnom čase, na správne miesto a v správnej kvalite a množstve.

Každé logistické centrum musí spĺňať rôzne elementy, ktoré ho robia dobrým a spoľahlivým. Medzi tie prvky patrí skladovanie a manipulácia s materiálom, balenie a zjednotenie, inventarizácia, doprava, informácie a kontrola.

logistické centrum: preprava

Druhy logistiky

Podniková logistika má viacero oblastí a delí sa na obstarávaciu, výrobnú a distribučnú logistiku, ktorej prienikom je skladová logistika.

Obstarávacia logistika

Nazývaná inak aj nákupná a zásobovacia logistika. Jej hlavnou úlohou je zabezpečenie surovín a materiálu, ktoré sú potrebné na výrobný proces. V rámci obstarávacej logistiky sa môžeme zamerať na preberanie a kontrolu materiálu, skladovanie, vnútropodnikovú dopravu a rovnako aj na riadenie a kontrolu týchto činností. Hlavnými úlohami obstarávacej logistiky sú kontrola kvality, údaje týkajúce sa balenia, minimalizácia dopravných nákladov a dosiahnutie nákupu zladeného s výrobou.

Výrobná logistika

Tento druh podnikovej logistiky predstavuje riadenie a kontrolu pohybu materiálu a tovaru v rámci podniku a riadi rovnako aj pohyb od dodávateľov k podniku až na jednotlivé pracoviská. Tieto všetky úlohy je možné zaradiť až po komplexný pojem manažment výroby a logistiky. Výrobná logistika rieši niekoľko problémov, medzi ktoré sa zaraďujú evidencia vyťaženia obslužných systémov, štrukturalizácia výroby z logistického hľadiska, podnikové výrobné plánovanie či spoľahlivosť strojov a manipulačných zariadení.

logistické centrum: skladovanie

Distribučná logistika

Distribučná logistika má za úlohu zabezpečiť výhodný nákup a predaj s tým, aby bol rýchly a spoľahlivý prenos výrobkov medzi subjektmi. V rámci distribučnej logistiky sa riešia problémy ako napríklad: kde sa nachádzajú sklady, aké sú skladové zásoby či aké systémy zamerané na skladovanie sa používajú.

Ciele logistiky

Logistika má dva dôležité ciele – maximalizácia miery obsluhy zákazníka a minimalizácia nákladov. Čo sa týka miery obsluhy zákazníka, dá sa vyjadriť dvoma spôsobmi – priamo a nepriamo. Ak sa bavíme o nepriamom spôsobe, určujú sa tri veličiny – dodacia lehota, flexibilita a spoľahlivosť dodávky. Čo sa týka dodacej lehoty, čím je kratšia, tým viac je zákazník spokojný. Flexibilita je dôležitá z toho hľadiska, že dodávateľ je schopný prispôsobiť sa zmene a uspokojiť aj netradičné požiadavky zákazníka. Ak sa pozrieme na spoľahlivosť dodávky, ide o uskutočnenie dodávky v dohodnutom čase a kvalite.

MRS Transport logistické centrum

MRS Transport je spoločnosť, ktorá vznikla v roku 2008 a svoje sklady má umiestnené v Rimavskej Sobote. Sme schopní skladovať a distribuovať takmer všetky druhy tovaru.

V našich skladoch sa denne uskutočňuje prijímanie tovaru na sklad, evidencia skladových zásob, balenie tovaru a jeho expedícia. Rovnako sme schopní etiketovať tovar návodmi a cenovkami, poprípade ho opätovne zabaliť. Za obchodného partnera dokážeme rovnako vystavovať faktúry a viesť aj jeho skladovú evidenciu.

logistické centrum: evidencia

Našu kvalitu práce zobrazuje aj nízke percento skladových reklamácii a počet spoluprác od začiatku našej existencie. Rovnako sme si získali aj ich dôveru. V prieskumníkoch uvádzajú ako najsilnejšie stránky flexibilitu, spoľahlivosť ale aj férovú cenu práce za naše služby.

Naše vlastné skladové priestory sú postavené na výmere viac ako 3000 metrov štvorcových, a nachádzajú sa v strede Slovenska kde je rýchle napojenie na Bratislavu, Košice, Banskú Bystricu ale aj na značnú časť Maďarska. Ďalšou výhodou našej spoločnosti je, že sa u nás dohovoríte slovensky, anglicky, rusky, nemecky či maďarsky.

Ako si vybrať dobré logistické centrum?

Rovnako ako vaša firma, tak aj logistické centrum musí napredovať. Medzi tieto inovácie patrí aj neustály vývoj softvéru, zväčšovať ponuku služieb, rozširovať sklady či modernizovať vybavenie.

Ak sa rozhodnete zveriť vaše výrobky do rúk logistického centra, na začiatok vašej komunikácie sa vždy pýtajte na ich históriu, informačný systém, technológie či počet zákazníkov a krajín, kde doručujú produkty. Je to veľmi dôležité z toho hľadiska, že si vyberáte pre vaše podnikanie dlhodobého partnera.

business partner

Na začiatku vašej konverzácie si určite vypýtajte aj cenovú ponuku. Niektoré logistické centrá majú napríklad cenovú kalkulačku na svojej webovej stránke.

Dôvody, prečo si vybrať logistické centrum MRS Transport

V našej firme preferujeme individuálny prístup. Vyhovieme tak potrebám každého jedného zákazníka, či už ide o menšiu alebo väčšiu firmu. Rovnako dostane každý náš zákazník vlastného komunikačného manažéra.

Ďalším dôvodom, prečo si našu spoločnosť vybrať je, že váš skladovací priestor si môžete prispôsobiť podľa vlastných predstáv, a tak, aby sa vám skladovalo čo najkomfortnejšie. Rovnako na rozdiel od väčších logistických centier vám vieme ponúknuť naše miesta už od jedného paleto miesta.

Naša spoločnosť vám ponúka férovú fakturáciu. Zaúčtujeme vám len to, čo naozaj využijete. Ide napríklad o množstvo paleto miest, či o počet pohybov položiek.

Naše umiestnenie na mape je veľmi vyhovujúce pre všetky spoločnosti z celého Slovenska. Keďže sa nachádzame na juhu stredného Slovenska, naše centrum tak vypĺňa veľkú medzeru medzi západom a východom Slovenska. Rovnako je naša poloha veľmi dobre orientovaná aj smerom na Maďarsko.

Location Marker - Royalty-Free GIF - Animated Clipart - Free PNG - Free  Clip Art

MRS Transport dodržiava aj 24-hodinový interval vyskladnenia. Váš tovar vyšleme k zákazníkom čo najskôr, a to v priebehu len 24 hodín. V našej firme rovnako vybavujeme aj jednokusové objednávky. Preto bez problémov vyriešime všetky vaše objednávky bez ohľadu na ich množstvo.

Azda najdôležitejším dôvodom, prečo sa rozhodnúť pre našu firmu je, že máme skúsený a odborný kolektív, ktorý má poznatky v oblasti skladovania už vyše 20 rokov. Váš tovar teda zveríme do zodpovedných rúk našich odborníkov. 

Kto každý môže u nás skladovať?

Naše sklady sú k dispozícii množstvu podnikateľských a nepodnikateľských subjektov, veľkých hráčov ale aj pre ambiciózne start-upy.

Čo sa týka podnikateľských subjektov, v MRS Transport môžu skladovať distribučné spoločnosti, eshopy rôznych druhov, spoločnosti so sieťou maloobchodných prevádzok, menšie začínajúce podnikateľské subjekty a start-up firmy bez možnosti vlastných skladov.

V rámci nepodnikateľských subjektov, v našej firme skladujú štátne organizácie, vojenské sklady, centrálne sklady civilnej ochrany a kopa ďalších subjektov. 

Logistické centrum

Prečo sa rozhodnúť pre logistické centrum?

Mnoho firiem, hlavne stredných a väčších, rieši to, či sa im oplatí prenajímať vlastné sklady alebo sa obrátia na logistické centrum, v ktorom majú pod strechou niekoľko funkcii v jednej cene. Poďme sa teda pozrieť na porovnanie medzi vlastnou logistikou a logistickým centrom.

Čo sa týka prenájmu skladovej plochy, ak máte množstvo tovaru, ktorý nepokryje celú skladovú plochu a vy si chcete prenajať celý sklad, prerobíte kopu peňazí na prázdnej ploche. Keď sa obrátite na logistické centrum, zaplatíte len za takú plochu, ktorú aktuálne použijete na skladovanie, a ktorú používate. Pri naskladňovaní tovaru si pri vlastnej logistike musíte riešiť všetko sám. Ak sa však obrátite na logistické centrum, ktoré ponúka ako jednu z možností aj fulfillment či outsourcing, na základe avíza zaistí kontrolu a naskladnenie tovaru, a vy nemáte s touto činnosťou žiadne starosti.

Veľa peňazí ušetríte aj pri mzdách zamestnancov. Pri vlastnej logistike musíte platiť mesačné mzdy bez ohľadu na to, aký máte počet zákaziek, či je niekto z vašej firmy chorý, alebo či čerpá nejakú dovolenku. V logistickom centre by ste zaplatili len za to, koľko práce by zamestnanci logistického centra urobili pri vašich zásielkach. Keď sa pozrieme na obalový materiál, pri vlastnej logistike si ho musíte nakúpiť vy sami, a častokrát sa môže stať, že veľa z neho nevyužijete. V logistickom centre sa vám také nemôže stať, pretože platíte len za to, koľko toho materiálu bolo použitého pri vašich zásielkach.

balenie

Ďalšou výhodou, prečo sa obrátiť na logistické centrum je v riešení dopravy. Kým pri vlastnej logistike si musíte hľadať vlastného dopravcu, riešiť s ním zmluvy a podobne, v logistickom centre využívate dopravcu, s ktorým majú podpísanú zmluvu oni, a vy tak nemáte žiadnu starosť. Ak sa bavíme o sezónnej špičke, pri vlastnej logistike musíte krátkodobo nabrať ďalších ľudí, musíte tým pádom vynaložiť viac peňazí na mzdy, zaistiť techniku, nabrať nové priestory. V logistickom centre nemusíte mať starosti s týmito vecami, pretože všetko toto zabezpečí práve logistický partner.

Pri vlastnej logistike musíte riešiť kopu ďalších vecí, ako napríklad spracovanie dobierok, reklamácii, manipulačnú techniku či informačné technológie. Všetko vás to vyjde draho. Napríklad pri manipulačnej technike, ak sa vám náhodou pokazí, musíte na vlastné náklady riešiť jeho opravu, ktorá vás vyjde určite draho. V logistickom centre rieši všetky tieto podobné veci váš logistický partner.

Druhy logistických centier

Existujú tri typy logistických centier: prepravné centrá, distribučné centrá a procesné distribučné centrá. Mali by ste dobre pochopiť tieto tri logistické centrá, pretože sú základnou súčasťou logistiky. Okrem troch typov centier existujú aj centrá plnenia ako centrá pre odvetvie zásielkového predaja. Táto časť popisuje vlastnosti a funkcie každého z týchto logistických centier.

Transferové centrá

Primárnou úlohou prenosových centier je cross docking. Prepravné centrá zásadne nevykonávajú uskladnenie tovaru a iné funkcie. Prijatý tovar je okamžite triedený a odoslaný na ďalšie miesto určenia. Práce vykonávané na náklade v odovzdávacích strediskách sú menšie ako práce vykonávané v distribučných strediskách a spracovateľských distribučných strediskách, takže vlastnosťou prepravných stredísk je, že môžu byť prevádzkované so zariadeniami v relatívne menšom rozsahu. Prijímanie však znamená okamžité odoslanie, takže informácie o preprave sú potrebné odoslať súčasne s prijatím, a nevyhnutná je rýchla spolupráca medzi prijatím a odoslaním.

preprava

Distribučné centrá

Účelom distribučného centra je skladovať a spravovať zásoby v logistickom centre, triediť tento tovar podľa obchodov a regiónov, a dodávať ich do maloobchodných predajní a ku koncovým používateľom. Toto je štandardné logistické centrum. Práca v prepravnom centre je jednoduchá: prijať a potom okamžite odoslať tovar. Distribučné centrum je však vybavené základnými funkciami logistického centra, ako sú expedičné práce, vychystávanie podľa obsahu objednávky, distribučné spracovanie, ako sú kontroly a balenie, a preprava, aby tovar dorazil do stanoveného termínu. V porovnaní s odovzdávacím centrom však náklady majú tendenciu stúpať, pretože je potrebné vybavenie vo väčšom rozsahu.

Spracovanie distribučných centier

Spracovateľské distribučné centrum je distribučné centrum s vylepšeným distribučným spracovaním. Relatívne jednoduché distribučné spracovanie sa vykonáva v distribučnom centre, ako je balenie a nanášanie štítkov. Avšak rozdiel je v tom, že distribučné centrum pre spracovanie môže vykonávať pokročilé distribučné spracovanie, ktoré vyžaduje špecializované zariadenia, a zariadenia na činnosť ako je spracovanie čerstvých rýb a mäsa, ako aj montáž a inštalácia dielov. Okrem toho, že fungujú ako skladovacie centrá, sú tieto strediská vybavené prostredím, ktoré je čo najbližšie k továrni. Funkcie spracovania s vysokou distribúciou môžu zvýšiť pridanú hodnotu, ale to si vyžaduje aj prachotesné zariadenia, zariadenia s regulovanou teplotou, výrobné linky a rovnakú pracovnú silu ako v továrni.

spracovanie

Plniace centrá

Popularizácia predaja cez internet výrazne zmenila logistický priemysel a v tomto veku priťahujú pozornosť centrá na plnenie. Plniace centrá sú logistické centrá, ktoré vykonávajú správu, vychystávanie a doručovanie tovaru v zásielkovom priemysle. Dá sa povedať, že ide o logistické centrá, ktoré vykonávajú predajné práce pri prijímaní objednávok od koncového používateľa a pohotovom zasielaní tovaru. Výhodou je, že všetky práce (napr. Príjem tovaru, príjem objednávok od koncových používateľov, balenie, preprava, správa zásob, správa údajov o zákazníkoch, vybavovanie vrátenia tovaru, vybavovanie sťažností a proces platby) sa dokončia v logistickom centre.

Služby logistického centra

Logistické centrum ponúka mnoho služieb, ktoré pomáhajú k efektívnejšiemu podnikaniu z toho hľadiska, že sa podnikateľ nemusí zaoberať tým, ako vybaviť objednávky, dopravu ku kupujúcemu, či balenie tovaru.

Export

Exportné oddelenie riadi objednávky, ktoré opúšťajú krajinu. Vyžaduje sa od neho, aby podľa potreby vyrábal palety v rôznych štandardoch a veľkostiach. Toto oddelenie používa na prepravu rôzne prepravné kontajnery alebo nákladné firmy

Zabezpečenie kvality

Oddelenie zabezpečovania kvality vykonáva periodické kontroly náhodných vzoriek zásob, aby zabezpečil, že ich stav spĺňa určitú požadovanú normu. Výrobky sú kontrolované v celých skladových regáloch, v tovaroch a vo fázach vrátenia tovaru. Oddelenie môže tiež zistiť počet cyklov a nájsť chýbajúce zásoby.

Balenie a výroba

Baliace lavice sa používajú na balenie surového tovaru v konkrétnom jednotkovom množstve, potom sa balí do kartónov a podľa toho sa pre zákazníka označuje.

Preprava

Pracovníci prepravy zabezpečujú a koordinujú prichádzajúce a odchádzajúce zásielky všetkých výrobkov z logistického centra.

Špeciálne zaobchádzanie

Niektoré strediská majú ďalšie oddelenia určené špeciálne na manipuláciu s výrobkami so špeciálnymi potrebami, ako sú chladené výrobky, ako mäso a výrobky z neho, mrazené výrobky, mliečne výrobky a podobne.

frozen goods

Hlavné výhody logistického centra

Na záver sa poďme pozrieť na 5 hlavných dôvodov, prečo sa rozhodnúť pre logistické centrum, a aké výhody ponúka.

Efektívna kontrola

Jednou z výhod centralizovaného distribučného centra je, že ponúka efektívnu kontrolu. Organizácie zriadené centrálnymi skladmi, ktoré sú zodpovedné za prepravu ich zásob, sú zvyčajne spojené s výrobnými kapacitami umiestnenými na mnohých miestach.

Správa zásob

Vo väčšine prípadov môže byť inventár minimálny, ako objednaný materiál na základe požiadavky iných strán. Materiál je možné vylúčiť aj do az pripojených centrálnych skladov. Ide o to, že sa to stane väčšinou v prípade vybavenia, príslušenstva a náhradných dielov.

Nižšie náklady 

S pomocou centralizovaného distribučného centra to môže viesť k niekoľkým zníženiam nákladov. Ide o to, že budete mať menej budov, ktoré budete vlastniť, čo znamená, že budete potrebovať menej pracovníkov a zároveň nebudete potrebovať ani žiadnu výpočtovú technológiu. Tieto nákladovo efektívne výhody pomáhajú maloobchodníkom pomáhať maloobchodníkom pri stanovení stratégií, ktoré im pomôžu dosiahnuť maximálny príjem.

Podávanie správ

 V závislosti od druhu podnikania alebo produktov, ktoré ponúkate zákazníkom, je dôležité neustále sledovať, čo máte na sklade. S pomocou centralizovaného distribučného centra bude tvorba správ celkom ľahká. Teraz musíte namiesto sledovania viacerých prehľadov z viacerých distribučných centier prejsť iba na jeden zdroj.

Udržuje vzťah s maloobchodným predajcom online

Ďalšou výhodou centralizovaného distribučného centra je, že pomáha vytvárať rozšírenie príležitostí pre vzťahy s maloobchodníkmi online. Vďaka tomu môže veľa distribútorov osloviť výklady online obchodov tým, že im poskytne skladové zásoby a rýchle dodanie pri splnení objednávky.

Dnes sme si v článku predstavili fungovanie logistického centra, jeho výhody a ukázali sme si, aké rozdiely sú v riešení vlastnej logistiky a riešení logistického centra. Ak by ste sa rozhodli pre výber logistického centra vo vašej spoločnosti, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom našej webovej stránky, kde nájdete všetky užitočné kontakty